Løken (herre) sølje


Løken herreknapp, liten 18 mm Skjorteknapper til Løkendrakten damebunaden